+31 878 704 512 

SITE SURVEY

Als voorbereiding van een (draadloos) netwerk implementatie kan het wenselijke of zelf noodzakelijk zijn vooraf een kijkje te nemen op de locatie. Tijdens dit bezoek kunnen we het type, de hoeveelheid en de plaats van de hardware bepalen.

Live meten
Het bereik van WiFi-signalen wordt beperkt of verstoord door ondermeer - DECT basisstations voor telefoons - draadloze beveiligingsapparatuur - magnetrons - hoogspanningsbronnen zoals elektriciteitsmasten, verdeelstations of spoorwegen met bovenleidingen - bluetooth-apparatuur. Met deze wetenschap kan WiFi4Rent optioneel tijdens het gebruik op locatie de eventuele verstoringen meten. Het geeft geen garantie op het niet voorkomen van verstoringen maar wel de mogelijkheid om (op voorhand) passende maatregelen te nemen.